Сенсорна кімната

Сенсорна кімната – спеціально організований простір з обладнанням для стимуляції систем сприйняття: тактильної, слухової, зорової, нюхової, вестибулярної, пропріоцептивної (відчуття свого тіла у просторі). На заняттях із сенсорної терапії діти вчаться тримати рівновагу, розвивають координацію, вправність, покращують відчуття свого тіла. Дитина вчиться розслаблятися, долати страхи, стає менш гіперактивною та менш тривожною. Сенсорно-інтегративна терапія – це терапія, спрямована на покращення роботи нервової системи, відновлення й гармонізацію процесу сприйняття та засвоєння отриманих відчуттів від сенсорних аналізаторів: зору, слуху, смаку, нюху. Під час занять нервова система отримує сигнали від усіх аналізаторів – слухового, зорового, вестибулярного, смакового, а також від рецепторів дотику та пропріоцепції, обробляє одержану сенсорну інформацію та використовує її у цілеспрямованій діяльності.